Blog

Leer meer over Human Design
Poort 26 Egoïst (Temmende kracht van het grote)

Human Design Poort 26 Egoïst  (Temmende kracht van het grote)

Met zo min mogelijke inspanning een zo groot mogelijk effect te bereiken 

Human Design Poort 26 volgt poort 5 (van 9 –  15 december) op in het “Levenswiel”. Deze poort bevindt zich in het Hart centrum en wijst naar poort 44 in het Milt Centrum als onderdeel van het kanaal van Overgave. Poort 26 levert de energie voor de kracht om het geheugen te manipuleren voor zichzelf en/of in het voordeel van hun gemeenschap.  

Poort 34 Levensenergie (macht van het grote)

Human Design Poort 34 Levensenergie  (Macht van het grote)

Krachtig empoweren

Human Design Poort 34 volgt poort 14 (van 23 –  28 november) op in het “Levenswiel”. Deze poort bevindt zich in het Sacrale centrum en wijst naar poort 20 in het Keel Centrum als onderdeel van het kanaal van Charisma, naar poort 10 in het G-Centrum als onderdeel van het kanaal van Exploratie en naar poort 57 in het Milt centrum als onderdeel van het kanaal van Kracht. Poort 34 levert de energie om jezelf te bekrachtigen middels actie.

Poort 14 Levenskracht (Bezit van het grote)

Human Design Poort 14 Levenskracht (Bezit van het grote)

Welvaart creëren door te doen waarvan je houdt

Human Design Poort 14 volgt poort 43 (van 17 –  23 november) op in het “Levenswiel”. Deze poort bevindt zich in het Sacrale centrum en wijst naar poort 2 in het G-Centrum als onderdeel van het kanaal van de Sleutelbewaarder. Poort 14 levert de energie voor het genereren van middelen om richting in het leven te geven. Voor het creëren van welvaart door met krachtige vaardigheden en een grote dosis energie te werken aan datgene waar je van houdt.  

Poort 43

Human Design Poort 43 Inzicht (doorbraak)

Van inzicht naar doorbraak

Human Design Poort 43 volgt poort 1 (van 12 – 17 november) op in het “Levenswiel”. Deze poort bevindt zich in het Ajna Centrum en wijst naar poort 23 in het Keel Centrum als onderdeel van het kanaal van Structureren. Poort 43 geeft de energie voor het komen tot een inzicht. Dit inzicht komt tot je via je innerlijke oor. Je hoort jezelf praten in je hoofd, daar versta je jouw eigen inzicht. Daarmee creëer je een doorbraak.

Poort 50 Waarden

Human Design Poort 50 De kookpot (Waarden)

Intuitief weten wat belangrijk is

Human Design Poort 50 volgt poort 32 (van 20 - 25 oktober) op in het “Levenswiel”. Deze poort bevindt zich in het Milt Centrum en wijst naar poort 27 in het Sacrale Centrum als onderdeel van het kanaal van Verzorging. Poort 50 levert de energie voor een gevoel van verantwoordelijkheid, recht en orde in de samenleving. Ze stelt de regels van veiligheid en welzijn op die nodig zijn voor orde en veiligheid in de samenleving.

Poort 57 Intiutieve helderheid

Human Design Poort 57 Intuïtieve helderheid (De zachtmoedige) 

Vertrouwen op de aanwijzingen van je intuïtie

Human Design Poort 57 volgt poort 48 (van 9 - 14 oktober) op in het “Levenswiel”. Deze poort bevindt zich in het Milt Centrum en wijst naar poort 20 in het Keel Centrum als onderdeel van het kanaal van Doordringend bewustzijn; naar poort 10 in het G-centrum als onderdeel van het kanaal van de Perfecte vorm en naar poort 34 in het Sacrale Centrum als onderdeel van het kanaal van Archetype kracht. Poort 57 levert de energie om te vertrouwen jouw intuïtie.

Poort 18 zonder tekst

Human Design Poort 18 Correctie

Werken aan wat verziekt is

Human Design Poort 18 volgt poort 46 (van 27 september – 2 oktober) op in het “Levenswiel”. Deze poort bevindt zich in het Milt Centrum en wijst naar poort 58 in het Wortel Centrum als onderdeel van het kanaal van Oordelen en verbeteren. Poort 18 levert de energie voor waakzaamheid en vastberadenheid om fundamentele mensenrechten te handhaven en te verdedigen.

Poort 6 zonder tekst

Human Design Poort 6 Conflict (Wrijving)

De toegangspoort tot emoties

Human Design Poort 6 volgt poort 47 (van 16 - 21 september) op in het “Levenswiel”. Deze poort bevindt zich in het Emotionele Centrum en wijst naar poort 59 in het Sacrale Centrum als onderdeel van het kanaal van Intimiteit. Poort 6 levert de energie om conflicten te gebruiken als een toegangspoort naar innerlijke vrede.

Foto poort 40

Human Design Poort 40 Alleen zijn (Bevrijding)

Met gezond egoïsme dienen

Human Design Poort 40 volgt poort 59 (van 29 augustus – 4 september) op in het “Levenswiel”. Deze poort bevindt zich in het Hart Centrum en wijst naar poort 37 in het Emotionele Centrum als onderdeel van het kanaal van Gemeenschapszin. Poort 40 levert de energie voor het gevoel van alleen zijn, zelfs wanneer je in een groep mensen bent. 

Foto Poort 29

Human Design Poort 29 Ja zeggen (onpeilbaar)

Doorzetten ook wanneer het moeilijk is

Human Design Poort 29 volgt poort 4 (van 18 augustus – 23 augustus) op in het “Levenswiel”. Deze poort bevindt zich in het Sacrale Centrum en wijst naar poort 46 in het G-Centrum als onderdeel van het kanaal van Ontdekking. Poort 29 levert de energie voor de drang om ja te zeggen tegen een nieuwe ervaring of taak en deze dan ook met toewijding en volharding te volbrengen. 

Foto poort 7 goede

Human Design Poort 7 Het Leger (Rol van het zelf)

De verborgen kracht

Human Design Poort 7 volgt poort 33 (van 6  – 12  augustus) op in het “Levenswiel”. Deze poort bevindt zich in het G-Centrum en wijst naar poort 31 in het Keel Centrum als onderdeel van het kanaal van de Alpha. Poort 7 levert de energie voor het intense en natuurlijke verlangen om anderen te leiden en de gave om te zien wanneer de huidige koers van de samenleving of een groep correctie behoeft.

Poort 39 foto

Human Design Poort 39  Obstructie (de Provocateur)

De druk voelen om uit te lokken

Human Design Poort 39 volgt poort 52 (van 1 juli – 7 juli) op in het “Levenswiel”. Deze poort bevindt zich in het Wortel Centrum en wijst naar poort 55 in het Emotionele Centrum (Solar Plexus) als onderdeel van het kanaal van Stemmingen. Poort 39 levert de energie om de ander te provoceren en er op deze manier achter te komen wie geschikt is voor je en wie niet.

Poort 12  goeie

Human Design Poort 12 Voorzichtigheid (Stilstand)

Via kunst emoties uiten

Human Design Poort 12 volgt poort 45 (van 14 - 19 juni) op in het “Levenswiel”. Deze poort bevindt zich in het Keel Centrum en wijst naar poort 22 in het Emotioneel Centrum als onderdeel van het kanaal van Openheid. Poort 12 levert de energie om jouw emoties te uiten door middel van kunst, vooral via taal, zoals bijvoorbeeld poëzie.

Afbeelding Poort 45

Human Design Poort 45 Verzamelen

Samen winnen & verliezen

Human Design Poort 45 volgt poort 35 (van 7 - 13 juni) op in het “Levenswiel”. Deze poort bevindt zich in het Keel Centrum en wijst naar poort 21 in het Hart Centrum als onderdeel van het kanaal van de Materialist. Poort 45 levert de energie om de win-win te ontdekken in materiële zaken, met name in geldzaken.

Poort 20 Contemplatie goede

Human Design Poort 20 Contemplatie (Nu)

Zien wat nu belangrijk is

Human Design Poort 20 volgt poort 8 (van 21 – 26 mei) op in het “Levenswiel”. Deze poort bevindt zich in het Keel Centrum en wijst naar poort 57 in het Milt Centrum als onderdeel van het kanaal van Doordringend bewustzijn; naar poort 10 in het G-centrum als onderdeel van het kanaal van Bewustwording en naar poort 34 in het Sacrale Centrum als onderdeel van het kanaal van Charisma. Poort 20 levert de energie om alles wat op dit moment belangrijk is te zien. Je bent in staat om te onderscheiden wat het waard is om NU jouw aandacht aan te schenken.

Poort 2 Ontvankelijkheid (Richting van het zelf) Innerlijke GPS 3

Human Design Poort 2 Ontvankelijkheid (Richting van het zelf)

Innerlijke GPS

Human Design Poort 2 volgt poort 24 (van 3 – 9 mei) op in het “Levenswiel”. Deze poort bevindt zich in het G- Centrum en wijst naar poort 14 in het Sacrale Centrum als onderdeel van het kanaal van de Sleutelbewaarder. Poort 2 levert de energie voor het weten van je ware richting in het leven. Dit richtingsgevoel is zo betrouwbaar als een GPS.

Poort 27 foto

Human Design Poort 27 Verzorgen (Voeding)

Zelfzorg en zorg voor anderen

Human Design Poort 27 volgt poort 3 (van 22 – 27 april) op in het “Levenswiel”. Deze poort bevindt zich in het Sacrale Centrum en wijst naar poort 50 in het Milt Centrum als onderdeel van het kanaal van Behoud en verzorging. Poort 27 levert de energie om een goede balans te hebben tussen zelfzorg en zorg voor anderen.

Poort 42 foto

Human Design Poort 42 Groei (Toename)

Levenservaring delen

Human Design Poort 42 volgt poort 51 (van 10 – 15 april) op in het “Levenswiel”. Deze poort bevindt zich in het Sacrale Centrum en wijst naar poort 53 in het Wortel Centrum als onderdeel van het kanaal van Rijping. Poort 42 levert de energie om een groeiproces door te gaan. Je hebt het vermogen nieuwe ervaringen aan te gaan en deze volledig te doorlopen.

Human Design Poort - 51 Schok (opwindend)

De eerste of de beste willen zijn

Human Design Poort 51 volgt poort 21 op in het “Levenswiel” (van 5 - 10 april). Deze poort bevindt zich in het Hart Centrum en wijst naar poort 25 in het G-Centrum als onderdeel van het kanaal van Initiatie. Poort 51 levert de energie om een schok teweeg te brengen bij anderen om in verbinding te komen met hun Spirit, met hun onvoorwaardelijke liefde. Deze schok kan zacht en subtiel zijn, maar ook luid, intimiderend en dramatisch.

Human Design Poort 21 Doorbijten (de Jager)

Controle willen hebben

Human Design Poort 21 volgt poort 17 (van 30 maart – 4 april) op in het “Levenswiel”. Deze poort bevindt zich in het Hart Centrum en wijst naar poort 45 in het Keel Centrum als onderdeel van het kanaal van de Materialist. Poort 21 levert de energie voor het voorzien in de behoefte van de gemeenschap op materieel vlak. Je hebt graag de touwtjes in handen en wanneer dit aan je wordt toevertrouwd, ben je bij uitstek in staat om jouw omgeving te dienen.

Human Design Poort  22 Openheid (gratie)

Compassie voor jezelf en anderen

Human Design Poort 22 volgt poort 63 (van 8 maart – 12 maart) op in het “Levenswiel”. Deze poort bevindt zich in het Emotioneel Centrum (Solar Plexus) en wijst naar poort 12 in het Keel Centrum als onderdeel van het kanaal van Openheid. Poort 22 levert de energie voor het bieden van compassie aan jezelf en anderen juist wanneer je pijn en schaamte ervaart.

Human Design Poort 55 Spirit (overvloed)

Leven vanuit overvloed

Human Design Poort 55 volgt poort 30 (van 19 – 25 februari) op in het “Levenswiel”. Deze poort bevindt zich in het Emotioneel Centrum (Solar Plexus) en wijst naar poort 39 in het wortel centrum als onderdeel van het kanaal van Moodiness (stemmingen). Poort 55 geeft de energie om je over te geven aan creativiteit en overvloed. 

Human Design Poort 30 Gevoelens (vastklampen)

Vurig verlangen

Human Design Poort 30 volgt poort 49 (van 13 – 19 februari) op in het “Levenswiel”. Deze poort bevindt zich in het Emotioneel Centrum (Solar Plexus) en wijst naar poort 41 in het wortel centrum als onderdeel van het kanaal van Erkenning. Poort 30 geeft de energie om te genieten van de intensiteit van verlangen en emotie.

Aanjagers van persoonlijk leiderschap

© Human Design in Bedrijf, Zwolle 2023

Irene van Gameren IHDS Certified