Human Design Poort 16 Enthousiasme (Vaardigheden)

Meesterschap ontwikkelen
Human Design Poort 16 enthousiasme

Human Design Poort 16 volgt poort 20 (van 27 mei – 2 juni) op in het “Levenswiel”. Deze poort bevindt zich in het Keel Centrum en wijst naar poort 48 in het Milt Centrum als onderdeel van het kanaal van Talenten. Poort 16 levert de energie voor toewijding aan meesterschap.  

Je bent op zoek naar de perfecte manier om je expertise te uiten. Keer op keer experimenteer je om meesterschap te ontwikkelen. Telkens opnieuw de patronen herhalen en perfectioneren. Dit kan zijn als kunstenaar of artiest maar ook het talent voor het leven zelf. 

Poort 16 & 48

Wat is de energie van deze Human Design poort?


Iedere poort draagt een potentie in zich en kan twee kanten uitwerken. Zie het als een medaille met twee gezichten. De ene zijde is niet beter dan de ander. Beide maken deel uit van wie je bent. Of je deze poort nu wel of niet gedefinieerd hebt in jouw design, je kunt de energie hoe dan ook voelen. Zeker wanneer hij gedurende 5,5 dag in de zon is geactiveerd. Lees hier meer over hoe je de dagenergie kunt volgen en interpreteren voor jouw design.

Kleur op een schilderij

De zonnige zijde van Human Design poort 16

Aan de "positieve" kant van het spectrum levert Human Design Poort 16 de energie voor talent, vaardigheid, enthousiasme en toewijding aan meesterschap. Poort 16 identificeert zich met de vaardigheid en wijdt zichzelf aan het herhalen van het patroon en het concentreren op oefenen totdat een punt van meesterschap wordt bereikt dat de vaardigheid zelf overstijgt en een kunst wordt. Zoals het moment waarop de danser de dans wordt of wanneer het leven zijn eigen meesterwerk wordt. 

De schaduwzijde van Human Design poort 16  

Aan de andere kant van het spectrum levert Human Design Poort 16 de energie voor perfectionisme in de vorm van te zelfkritisch zijn. Je hebt het gevoel dat je over te weinig diepgang beschikt ten aanzien van jouw specifieke talent. Je kunt geobsedeerd raken door de "juiste" manier om dingen te doen of te wachten om "gereed te zijn" voordat dingen beginnen. Jouw perfectionisme en zelfkritiek verlammen je als het ware. 

Als je gevoelens ervaart die bij de 'negatieve' kant van deze poort behoren, kun je kijken wat je nodig hebt om de frequentie van Poort 16 te verhogen. Zorg voor de juiste balans tussen blijven experimenteren, patronen herhalen en perfectionisme en zelfkritiek. Houdt het enthousiasme vast om toe te werken naar meesterschap. 

Hij die in staat is zijn

Reflectie oefening voor Human Design poort 16

Weet dat de gaven van poort 16 ook voor jou zijn weggelegd (los van het feit of deze poort bij jou is gedefinieerd in jouw design).

Wij nodigen je uit om deze dagen de tijd te nemen om op de volgende vragen te reflecteren.

  1. Worstel je met perfectionisme? Hoe uit zich dat?
  2. Ben je bereid dingen keer op keer te doen om ergens beter in te worden? Zonder een gevoel van schaamte omdat je er nog niet bent
  3. Wat heb je onder de knie en hoe heb je dat gedaan? (Denk niet te perfectionistisch, niet alleen enorme prestaties tellen, alles telt.) Wat vertellen de dingen die je onder de knie hebt je over het proces van meesterschap?

Je kunt deze vragen meenemen in jouw weekreflectie in Human Design Planner (of in het schrijven van je Morning Pages, Journal of welke vorm van reflectie jij ook hanteert). Laat jouw antwoorden je verwonderen. Zet deze week ook een intentie om voor jezelf meer helderheid te krijgen over poort 16.

Komt deze poort in jouw Human Design Levenskruis voor, dan is het absoluut de moeite waard om de energie van de poort te leren kennen.

*Voordat je je nu helemaal blind staart op 1 specifieke poort, willen wij benadrukken dat je een poort altijd moet zien als deel van een geheel. Voor iedereen is dit echt anders. Om de relatie te kunnen leggen met jouw kaart kun je hier meer lezen over de werking van de poorten in een design.

Samen meer ontdekken

Werken en leven op jouw voorwaarden is ons basisprogramma voor als je nu echt wilt starten met jouw Human Design experiment en daar deskundige en enthousiaste begeleiding bij kunt gebruiken. Een persoonlijke reading is onderdeel van het programma.
Lees hier meer over dit programma en voor aanmelding. 

Aanjagers van persoonlijk leiderschap

© Human Design in Bedrijf, Zwolle 2023

Irene van Gameren IHDS Certified