Human Design Poort 21 Doorbijten (de Jager)

Controle willen hebben
Human Design poort 21 Doorbijten (de Jager)

Human Design Poort 21 volgt poort 17 (van 30 maart – 4 april) op in het “Levenswiel”. Deze poort bevindt zich in het Hart Centrum en wijst naar poort 45 in het Keel Centrum als onderdeel van het kanaal van de Materialist. Poort 21 levert de energie voor het voorzien in de behoefte van de gemeenschap op materieel vlak. Je hebt graag de touwtjes in handen en wanneer dit aan je wordt toevertrouwd, ben je bij uitstek in staat om jouw omgeving te dienen.

Starten met Human Design?

Je hebt een broertje dood aan alles en iedereen die jou probeert te controleren of over je schouder mee kijkt. Je bent in staat door te bijten wanneer je iets wilt bereiken ondanks eventuele tegenslag. Het leidt voor jou naar succes wanneer je zelf controle hebt over je materiële en eigenwaarde waarmee je de tribe (zoals jouw gezin, organisatie, gemeenschap) helpt te overleven. Want daar gaat het over. Niet over controle over anderen, niet voor persoonlijk gewin of verborgen agenda’s maar ten dienste van de ander op jouw eigen manier.

Wat is de energie van deze Human Design poort?

Iedere poort draagt een potentie in zich en kan twee kanten uitwerken. Zie het als een medaille met twee gezichten. De ene zijde is niet beter dan de ander. Beide maken deel uit van wie je bent. Of je deze poort nu wel of niet gedefinieerd hebt in jouw design, je kunt de energie hoe dan ook voelen. Zeker wanneer hij gedurende 5,5 dag in de zon is geactiveerd. Lees hier meer over hoe je de dagenergie kunt volgen en interpreteren voor jouw design.


De zonnige zijde van Human Design poort 21

Aan de "positieve" kant van het spectrum is Human Design Poort 21 de energie voor het begrijpen, respecteren en waarderen van alle middelen. Voor poort 21 draait energiemanagement om het balanceren van yin en yang, mannelijk en vrouwelijk, duwen en trekken. Op deze manier beheert poort 21 eenvoudig de alledaagse middelen van zijn familie, gemeenschap of bedrijf op een manier waar iedereen baat bij heeft.

 

De schaduwzijde van Human Design poort 21 

Aan de "negatieve" kant van het spectrum is Human Design poort 21 de energie om anderen te beheersen om je ego te sussen, de control freak uit te hangen en bang te zijn voor je eigen macht en autoriteit. Of gevoelens te hebben van lage eigenwaarde vanwege het behagen van mensen.

Als je gevoelens ervaart die bij de 'negatieve' kant van deze poort behoren, kun je kijken wat je nodig hebt om de frequentie van Poort 21 te verhogen. Wellicht heb je hulp nodig bij het vergroten van je eigen waarde en het maken van authentiekere keuzes i.p.v. het behagen van mensen. Het strikt volgen van jouw strategie en autoriteit is hierbij hét hulpmiddel.

Reflectie oefening voor Human Design poort 21

Weet dat de gaven van poort 21 ook voor jou zijn weggelegd (los van het feit of deze poort bij jou is gedefinieerd in jouw design).

Wij nodigen je uit om deze dagen de tijd te nemen om op de volgende vragen te reflecteren.

  1. Wat is jouw relatie met controle? Hoe uit zich dat?
  2. Beoordeel je jezelf of anderen omdat ze de controle hebben?
  3. Op welke 'positieve' manieren manifesteert controle zich in jouw leven?

Je kunt deze vragen meenemen in jouw weekreflectie in Human Design Planner (of in het schrijven van je Morning Pages, Journal of welke vorm van reflectie jij ook hanteert). Laat jouw antwoorden je verwonderen. Zet deze week ook een intentie om voor jezelf meer helderheid te krijgen over poort 21.

Komt deze poort in jouw Human Design Levenskruis voor, dan is het absoluut de moeite waard om de energie van de poort te leren kennen.
 

*Voordat je je nu helemaal blind staart op 1 specifieke poort, willen wij benadrukken dat je een poort altijd moet zien als deel van een geheel. Voor iedereen is dit echt anders. Om de relatie te kunnen leggen met jouw kaart kun je hier meer lezen over de werking van de poorten in een design.

Samen meer ontdekken

Werken en leven op jouw voorwaarden is ons basisprogramma voor als je nu echt wilt starten met jouw Human Design experiment en daar deskundige en enthousiaste begeleiding bij kunt gebruiken. Een persoonlijke reading is onderdeel van het programma.
Lees hier meer over dit programma en voor aanmelding. 

Aanjagers van persoonlijk leiderschap

© Human Design in Bedrijf, Zwolle 2023

Irene van Gameren IHDS Certified