Human Design Poort 32 Continuïteit (Duurzaamheid)

Het enige dat voortduurt is verandering
Poort 32 Continuiteit Human Design

Human Design Poort 32 volgt poort 57 (van 14 - 20 oktober) op in het “Levenswiel”. Deze poort bevindt zich in het Milt Centrum en wijst naar poort 54 in het Wortel Centrum als onderdeel van het kanaal van Transformatie. Poort 32 levert de energie om een succesvolle verandering in de gemeenschap aan te voelen en te leiden.

Poort 32 & 54

Mensen met deze poort hebben een aangeboren instinct voor voortdurende materiële groei van hun persoonlijke of sociale.

Wat is de energie van deze Human Design poort?


Iedere poort draagt een potentie in zich en kan twee kanten uitwerken. Zie het als een medaille met twee gezichten. De ene zijde is niet beter dan de ander. Beide maken deel uit van wie je bent. Of je deze poort nu wel of niet gedefinieerd hebt in jouw design, je kunt de energie hoe dan ook voelen. Zeker wanneer hij gedurende 5,5 dag in de zon is geactiveerd. Lees hier meer over hoe je de dagenergie kunt volgen en interpreteren voor jouw design.

Succes is niet

De zonnige zijde van Human Design poort 32

Aan de "positieve" kant van het spectrum levert Poort 32 de energie om het grote geheel te zien. Mensen met deze poort voelen instinctief aan wat er moet veranderen en hebben een gezonde relatie met zowel succes als mislukking. Met dit perspectief zijn ze in staat om hun familie, vrienden en gemeenschap naar een staat van welzijn te leiden zonder zich onderweg te laten afleiden door mislukkingen.

Met deze poort beschik je over de gave om je op basis van jouw instinct snel aan te passen aan veranderingen. Je voelt aan wanneer het tijd is om van verwachtingen over te gaan op actieve actie. Niet eerder, niet later, maar op het meest materiële gunstige en veilige moment hiervoor. Je past je snel aan aan nieuwe ordeningen en wetten in de samenleving en halen hier maximaal voordeel uit.

Zakelijk gezien heb je het bewustzijnspotentieel om je aan te passen aan wat er nu gebeurt en kun je jouw bedrijf voortdurend ontwikkelen. Je voelt aan wat wel en niet getransformeerd kan worden om materiële groei te realiseren.

In elk gemeenschap

De schaduwzijde van Human Design poort 32

Aan de andere kant van het spectrum gaat Human Design Poort 32 over de energie om angst te gebruiken als brandstof voor ongezonde relaties en gemeenschapsdynamiek. Denk dan aan afhankelijkheid, hiërarchie en anderen onder druk zetten om zich te conformeren. Het geloof kan ontstaan dat je alleen door het leven moet gaan kan en dat je je daardoor gaat isoleren van familie, vrienden of jouw gemeenschap. Of je gaat juist op in groepsdenken, sektes of fundamentalistische systemen die de uiterlijke of natuurlijke wereld verwerpen.

Als je gevoelens ervaart die bij de 'negatieve' kant van deze poort behoren, kun je kijken wat je nodig hebt om de frequentie van Poort 32 te verhogen. 

Het allerbelangrijkste om de frequentie van poort 32 te verhogen is om bewust te werken aan hoe jij omgaat met zowel succes alsook mislukking. En reflecteer op jouw denken ten aanzien van jezelf isoleren versus het opgaan in groepsdenken. Dit zal je helpen om succesvol te veranderen.

  

Reflectie oefening voor Human Design poort 32

Weet dat de gaven van poort 32 ook voor jou zijn weggelegd (los van het feit of deze poort bij jou is gedefinieerd in jouw design).

Wij nodigen je uit om deze dagen de tijd te nemen om op de volgende vragen te reflecteren.

  1. Hoe kijk jij aan tegen succes en hoe tegen mislukking?

  2. Hoe ziet succes eruit binnen de groepen (organisaties en gemeenschappen) waar jij deel vanuit maakt?

  3. In hoeverre ben jij afhankelijk van anderen of zet jij zelf anderen wel eens onder druk?

Je kunt deze vragen meenemen in jouw weekreflectie in Human Design Planner (of in het schrijven van je Morning Pages, Journal of welke vorm van reflectie jij ook hanteert). Laat jouw antwoorden je verwonderen. Zet deze week ook een intentie om voor jezelf meer helderheid te krijgen over poort 32.

Komt deze poort in jouw Human Design Levenskruis voor, dan is het absoluut de moeite waard om de energie van de poort te leren kennen. 

Samen meer ontdekken

Werken en leven op jouw voorwaarden is ons basisprogramma voor als je nu echt wilt starten met jouw Human Design experiment en daar deskundige en enthousiaste begeleiding bij kunt gebruiken. Een persoonlijke reading is onderdeel van het programma.
Lees hier meer over dit programma en voor aanmelding. 

Aanjagers van persoonlijk leiderschap

© Human Design in Bedrijf, Zwolle 2023

Irene van Gameren IHDS Certified