Human Design Poort 35 Verandering (Vooruitgang)

Vooruitgang door ervaring
Human Design poort 35 verandering

Human Design Poort 35 volgt poort 16 (van 2 juni – 8 juni) op in het “Levenswiel”. Deze poort bevindt zich in het Keel Centrum en wijst naar poort 36 in het Emotioneel Centrum als onderdeel van het kanaal van Veranderlijkheid. Poort 35 levert de energie voor het gevoel van verlangen naar verandering. 

Je bent gericht op het verzamelen van ervaringen om ervan te leren, in plaats van op het herhalen van ervaringen om ze onder de knie te krijgen. Het is genoeg om de ervaring 1 keer te doorlopen. Je bergt de ervaring op in je geheugen en gaat verder met een ander soort ervaring. 

Wat is de energie van deze Human Design poort?


Iedere poort draagt een potentie in zich en kan twee kanten uitwerken. Zie het als een medaille met twee gezichten. De ene zijde is niet beter dan de ander. Beide maken deel uit van wie je bent. Of je deze poort nu wel of niet gedefinieerd hebt in jouw design, je kunt de energie hoe dan ook voelen. Zeker wanneer hij gedurende 5,5 dag in de zon is geactiveerd. Lees hier meer over hoe je de dagenergie kunt volgen en interpreteren voor jouw design.

Niets duurt voort

De zonnige zijde van Human Design poort 35

Aan de "positieve" kant van het spectrum levert Human Design Poort 35 de energie voor de honger naar nieuwe ervaringen om van te leren. Je herinneringen kunnen meer voldoening geven dan de ervaring zelf. Jouw nieuwsgierigheid en behoefte om te zien wat of wie er aan de andere kant van de berg is, kan je gezond en alert houden. Door jouw ervaringen word je wijs en ben je in staat anderen te adviseren.

De schaduwzijde van Human Design poort 35 

Aan de andere kant van het spectrum levert Human Design Poort 35 de energie om verveeld en ongeduldig te worden in het leven. De onbevredigde honger naar verandering en nieuwe ervaringen kan leiden tot het zoeken naar een emotionele kick in de hoop te ontsnappen aan de pijn van verveling wanneer er geen nieuwe ervaring is om aan te gaan. 

Als je gevoelens ervaart die bij de 'negatieve' kant van deze poort behoren, kun je kijken wat je nodig hebt om de frequentie van Poort 35 te verhogen. Zorg dat je in de voor jou juiste ervaring stapt en neem de tijd om na te denken over de gevolgen van jouw acties. Laat aan de andere kant jouw mind je er niet van weerhouden om die ervaring aan te gaan die je echt wilt. Wees bereid om de diepten van je emoties te verkennen. 

Er is geen verandering

Reflectie oefening voor Human Design poort 35

Weet dat de gaven van poort 35 ook voor jou zijn weggelegd (los van het feit of deze poort bij jou is gedefinieerd in jouw design).

Wij nodigen je uit om deze dagen de tijd te nemen om op de volgende vragen te reflecteren.

  1. Naar welke verandering verlang jij?
  2. Kun je bij verandering jouw verwachtingen loslaten en je overgeven aan de flow van het leven?
  3. Hoe kun je het deel van jezelf bevredigen dat hongerig is naar meer?

Je kunt deze vragen meenemen in jouw weekreflectie in Human Design Planner (of in het schrijven van je Morning Pages, Journal of welke vorm van reflectie jij ook hanteert). Laat jouw antwoorden je verwonderen. Zet deze week ook een intentie om voor jezelf meer helderheid te krijgen over poort 16.

Komt deze poort in jouw Human Design Levenskruis voor, dan is het absoluut de moeite waard om de energie van de poort te leren kennen.

*Voordat je je nu helemaal blind staart op 1 specifieke poort, willen wij benadrukken dat je een poort altijd moet zien als deel van een geheel. Voor iedereen is dit echt anders. Om de relatie te kunnen leggen met jouw kaart kun je hier meer lezen over de werking van de poorten in een design.

Samen meer ontdekken

Werken en leven op jouw voorwaarden is ons basisprogramma voor als je nu echt wilt starten met jouw Human Design experiment en daar deskundige en enthousiaste begeleiding bij kunt gebruiken. Een persoonlijke reading is onderdeel van het programma.
Lees hier meer over dit programma en voor aanmelding. 

Aanjagers van persoonlijk leiderschap

© Human Design in Bedrijf, Zwolle 2023

Irene van Gameren IHDS Certified