Blog

Leer meer over Human Design
Human Design Poort 19 Behoefte (toenadering)

Human Design Poort  19 Behoefte (toenadering)

'Need to be wanted'

Human Design Poort 19 volgt poort 41 (van 28 januari – 2 februari) op in het Levenswiel*. Deze poort bevindt zich in het Wortel centrum en wijst naar poort 49 in het Emotionele centrum (Solar Plexus) als onderdeel van het Kanaal van Gevoeligheid en sensitiviteit. Vanuit poort 19 wil je nodig zijn voor anderen. 

Aanjagers van persoonlijk leiderschap

© Human Design in Bedrijf, Zwolle 2023

Irene van Gameren IHDS Certified